Sonja Šefman in Marija Benčina

IMG_6640cOBDn

Sestrični Sonja Šefman, rojena Bartol, 1927, in Marija Benčina, rojena Mohar, 1926, v Retjah v Sloveniji. Med internacijo v Gonarsu je Sonja prejela razglednico od svojega očeta, ki je bil interniran v Padovo. Novica, da je oče živ, ji je pomenila več kot kakršen koli paket s hrano. Na otoku Rab so morali odvreči vsa svoja oblačila. Marije se je počutila grozno, ko je morala gola stati pred vojaki.
Besedilo: SP  Fotografija: MJ