img_8748cn

Mimi Perc, rojena v Loškem potoku leta 1925, je bila internirana na Rab oktobra 1942, potem ko so jo ujeli kot mladoletno partizanko. V taborišču je ostala do aprila 1943. Njeni opisi rabske izkušnje so zadržani, vendar jasno nakazujejo na težke, poniževalne okoliščine. V zadnjih mesecih njene internacije, ko se je prostovoljno prijavila v šivalno delavnico, so se razmere v taborišču bistveno izboljšale. To se kaže tudi v njeni pripovedi, ki postane anekdotična, duhovita, polna upanj po vrnitvi domov.
Besedilo: US Foto: MJ