Pregled italijanskih koncentracijskih taborišč

IZBORizArhivaMuzejaNZ_10

Pregled italijanskih koncentracijskih taborišč, taborišč z vojnimi zaporniki, kaznilnic in samic

Državni muzej novejše zgodovine