Knjiga

Next Next
Previous
*Za povečavo na strani knjige z miško kliknite in zadržite.
Naročite svojo kopijo knjige

Knjiga Varuhi žlice osvetljuje kosce usod slovenskih žrtev v italijanskih fašističnih taboriščih in želi dati glas politično povzročeni izgubi zgodovinskega spomina. Nenazadnje je knjiga sama delo spomina in spominjanja. Obenem je tudi poskus izrekanja spoštovanja žrtvam, tistim, ki so se iz taborišč vrnili, ter njihovim svojcem.

Na subtilen, nevsiljiv način so v knjigi podane osebne izkušnje internacije, prikazane na nedavno posnetih fotografijah, ki nam posredujejo današnje lokacije nekdanjih taborišč, portrete preživelih in njihovih svojcev ter predmete, ki so se ohranili iz internacije. Fotografije so podkrepljene s citati iz poglobljenih intervjujev s portretiranci, ki smo jih avtorice opravile med letoma 2011 in 2016.

Knjiga ni zasnovana le kot dokumentarni zapis, ampak kot umetniški izdelek z izrazito interaktivnim pristopom. Način, kako je knjiga oblikovana, le še poudarja njeno vsebino, ki se osredotoča na kolektivno travmo in fragmentacijo spomina. Zaradi svoje oblike nudi več možnosti branja/gledanja; bralec lahko sledi naraciji avtorja ali pa si v številnih možnih kombinacijah ustvarja svojo zgodbo.

Naslov: Varuhi žlice
© 2017, 2016 Manca Juvan, ZRC SAZU

Fotografije: Manca Juvan
Besedilo: Saša Petejan, Urška Strle
Predgovor: Slavoj Žižek
Urednica: Manca Juvan
Oblikovanje: Prapesa (Sara Badovinac, Peter Zabret)
Prevod in lektura: Boris Kern
Recenzenta: Oto Luthar, Marta Verginella
Založnik: Založba ZRC in Inštitut za kulturne in spominske študije Prva e-izdaja. Ljubljana 2017

Knjiga je eden od rezultatov raziskave, ki je nastala v okviru projekta Italijanska fašistična taborišča v spominu Slovencev in Slovenk.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID=289111040, ISBN 978-961-254-992-3 (html).

Izvirna angleška različica knjige (Guardians of the Spoon, ISBN 978-961-254-920-6, Založba ZRC 2016) je na 32. Slovenskem knjižnem sejmu dobila nagrado za najbolje oblikovan knjigo v kategoriji monografije in bibliofilske izdaje. Prav tako je zmagala na mednarodnem natečaju foto knjig PhotoBook Independent 2017, v Los Angelesu.

Naročite svojo kopijo knjige